Enige oud-mariniers die in Nederlands-Indië in de Mariniersbrigade hebben gediend, hebben in 1950 tot de oprichting van het Contact Oud Mariniers (COM) besloten.

 

Hun uitgangspunt was: ”Toen samen, nu samen”.

 

 

De saamhorigheid en de kameraadschap, die zij in de Mariniers Brigade hadden ervaren, liggen hieraan ten grondslag.

 

Klein begonnen, is het COM inmiddels uitgegroeid tot de grootste vereniging van oud-militairen in Nederland met thans ongeveer 8.000 leden. Het is geen vereniging van oude mannen, zoals de naam wellicht doet vermoeden, maar een bruisende vereniging van net afgezwaaide tot al jaren gepensioneerde mariniers, uit alle rangen en standen.

 

Het COM heeft geen politieke oogmerken. Het is een vereniging die een nauwe relatie onderhoudt met het Korps Mariniers met als doel de verbondenheid onder oud- en actief dienende mariniers te bevestigen en onderhouden door middel van onder andere het deelnemen aan herdenkingen, houden van reunies, betrokkenheid tonen bij het wel en wee van actief dienenden en het ondersteunen van (oud-) mariniers bij allerlei gelegenheden.

 

Overeenkomstig hun wapenspreuk "QUA  PATET  ORBIS" hebben mariniers in alle windstreken gediend en dat vaak onder moeilijke omstandigheden.

 

Wat hun achtergrond ook is en waar zij ook gediend hebben, in de"Oost" in de "West", Nederland, Noorwegen, Cambodja, Haïti, Bosnië, Irak, Afghanistan, Amerika of in Albanië, zij allen hebben hun ervaringen als marinier gemeen.

 

Saamhorigheid - kameraadschap - onderlinge hulpvaardigheid en verbondenheid met het Korps Mariniers kweken een band die na de actieve tijd bij het Korps in het COM blijft voortbestaan. Deze elementen vormen de ruggengraat van de vereniging.